Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1312
Ludomsky iurabit — Item nobilis Dobrogostius de Ludom iurare debet solus super proximos terminos particulares — Rota:

Taco my pomoz bog +. Jaco ma
tka moya Nyewloʃza Czterdzeyʃcy
grziwen groʃʃchy Schyrokych [wdzal] wczaʃcz
voczechowa wludomyu tych pyenadzý
ktores wzala zawyes latalicze aný
wludomýu teyʃtey czaʃcy voczecho
wey vopyekanu bylą