Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1309
Idem Johannes — Item nobilis Johannes de Lubom eosdem scabinos adducere debet erga eundem Mathiam de Brunowo qui iurabunt etc. — Rota:

Taco nam pomoz bog +
Jbyerzem to [a] nanaʃcha ʃtara
prziʃchaga Jʃze wten czaʃch
ʃchedzeliʃmy wzagayonem
veczu kedy maczek Sbrun
owa zalowal namycolaya
vilka oʃlą ʃlowa atamʃchamu
doʃzicz ʃtalo