Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1308
Et scabini:

Jaco
to ʃwącza Jʃzeʃzmy wten cza
ʃch ydzen ʃzedzeli nazagay
onem veczu ...