Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1307
Lubomský — Item nobilis Johannes de Lubom debet statuere secundum ius nobilem Mathiam Cromolinsky circa iudicium in terminis particularibus erga nobilem Mathiam de Brunowo et scabinos duos Martinum et Mathiam de Lubom, qui sic iurabunt etc. — Rota:

Taco
my pomoz bog + Jacom
ya wten czaʃch ʃzedzal pole
lawnicoff wten dzen naktory
dzen wlodars paną Janow
ʃdąl rok przeʃpana Mycolaya
Stareylanka maczkowy Sb
runowa

Idem Mathias iurabit: