Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1306
Rogalinsky testes — Item nobilis Mathias de Rogalino ducit testes erga Jaroslaum cum fratribus de Gorzice: primus Albertus Sczitniczsky, secundus Pyotrek Jezersky, tercius Pacosch de Poklathky, quartus Nicolaus Wislawsky, quintus Byerwolth Wislausky, sextus Johannes Sczithniczsky — Rota:

Taco gym pomoz bog + Jaco
ʃwacza Jaco maczek Rogalinʃky
vicupyl polpląʃcza ypolozily tąmo
kdze ʃchobye wirzekli przedyednaczmi
przecziff tym braczey czoʃz zobye
rzekli przedyednaczemy