Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1305
Stanko de Camyenewice ducit testes — Item laboriosus Stanek de Camyenewice ducit testes erga Przeczslaum de Cobilepole: primus Petrus de Swecothký, secundus Albertus Camyenewsky, ipso non wlt perdere, quia est frater sui domini, tercius, quartus (!) Petrus Woyacewský, quintus Dobeslaus Rogalinsky, sextus Mathias Rogalinsky — Rota :

Taco gym pomoz bog + Jaco tø
ʃwacza Jaco przech Sczepancowa
wʃzal ymenye Stancowo tako
dobre yaco dwadzeʃcza Grziwen