Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1304
Przech — Item nobilis Przeczslaus de Sczepancowo secundum ius adducere debet Martinum wladarium de Sczepancowo et tres scabinos de ibidem: Martinum, secundum Martinum Bilko et Petrum Dlugosch, qui circa iudicium iurabunt — Rota: Item wladarius:

Tako my pom
oz bog + Jaco czoʃmy ʃka
zaly zitho Stankowo ʃlaw
nyky wzagayonyem we
czu przechowy Sczepankowa
taco dobre yako dwadzeʃcza
grziwen ... J
aco to ʃwacza.