Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1303
Mirosch iurabit — Item nobilis Mirosch de Neproschewo in terminis particularibus peremptorie iurabit erga Stanislaum familiarem nobilis Bodzathe tali sub rotha etc.:

Taco my pomoz bog + Jacom
byl wten czaʃch prawa Nye
mocza Nyemoczen odboga ʃlo
zona tedy kedym mal pomocz
prawa polezadu ʃz mymý ʃchy
nmý Staniʃlaowy Bodza
czynyemu