Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1302
Cordbog iurabit — Item strenuus Petrus Cordbog peremptorie iurabit in proximis terminis particularibus erga nobilem Mleczco — Rota:

Taco my pomoz bog +. Jaco
wten czaʃch kedy Micolay Cho
maczʃky othcladal rok zamya
Szmleczkem tedy byl prawa
nyemocza nyemoczen othboga
ʃlozonya