Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1301
Advocatus testes — Item nobilis Johannes advocatus de Buk ducit testes erga nobilem Falantham de Lubycz: primus Wischak Gnuschinsky, secundus Albertus Gnuschinsky, tercius Thomas Czezelsky, quartus Rachwal Strzesmynsky, quintus Nicolaus Crosch scoltetus de Nowawyes, sextus Grzymek Nyegolewsky — Rota:

Taco gym pomoz bog +. Jaco
to ʃwacza Jaco ząd kazal wʃcza
gnącz Janą woyta nagrodze
tedy pan Chwalantha wzal
nąnyem ywiʃchoczowal pyacz
grziwen