Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1300
Gorzewska iurabit — Item generosa Katherina de Gorzewo iurabit peremptorie in terminis particularibus proximis erga Cruczek civem de Oborniky tali sub rota:

Taco my ... + Jaco czom mya
la rok zawiti Swoczechem
zobornik naporoczky yaco dzys
tom byla prawa nyemocza
nyemoczna otboga ʃlozoną