Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1298
Erasmus iurabit — Item nobilis Erasmus de Naramowice peremptorie iurabit in proximis terminis particularibus erga strenuum Laurencium Jes de Nouidwor tali sub rotha:

Taco mý po
moz bog + Jaco[m nyewʃz
al] powiraczenu tych ʃwyný
ktorem dal napanʃke ʃkaza
nye tychemu nepuʃczil pro
ʃzno.