Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1297
Nicolaus de Slup testes — Item nobilis Nicolaus de Slup ducit testes erga providum Martinum aurifabrum de Poznania: primus Albertus Krzesthcowsky, secundus Jacobus Krzesthcowsky, tercius Vincencius Krzesthcowsky, quartus Petrassius Krzesthcowsky, quintus Sandiwogius Krzesthcowsky, sextus Mroczek de obligacione in Slup — Rota:

Taco nąm pomoz bog +
Jaco tø ʃwaczymi Jʃze ten
dlug cztirzy grziwný okto
riʃz Marczin Spoʃznanya
byl poʃzwal paną mycol
ya Slupý myeʃczkego dlu
gu temu ʃzą trzi lata mý
nalý apotem vnyego pąn
mycolay nycz [nyebral] nyero
byl potrzech leczech.