Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1294
Poman testes — Item nobilis Jacus Poman olim Lubomsky ducit testes erga nobilem Johannem de Lubom: primus Sandiwogius de Othorowo, secundus Domarath de Staralanka, tercius Johannes de Staralanka, qui de facto sciunt, quartus Vincencius de Krzestcowice, quintus Thomislaus de Othorowo, sextus Sandiuogius Petrzký in testimonium etc. — Rota: Primi tres, qui de facto sciunt:

... Taco
nam pomoz bog ... + Jaco
oten wemy Jʃze poman widzer
ʃal tą laca yʃąd czoʃya Micolay
zagrodzyl ypoʃchekl mymo trzy
potem poroʃdzelenu ...
Jaco to ʃwacza