Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1290
Ludomsky iurabit — Item nobilis Dobrogostius Ludomsky peremptorie in proximis terminis particularibus iurabit erga generosam Margaretham consortem nobilis Petri Szunský — Rota:

Tako mý
pomoz bog + Jʃzem byl
nyemoczen prawa nyemocza
odboga ʃloʃzonya tedy kedym
mal rok zawitý Snarzeczo
nya margorzatha oto yako
poʃwý mowya