Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1289
Ludomsky iurabit — Item nobilis Dobrogostius Ludomsky in proximis terminis particularibus peremptorie iurabit erga Benakonem cum fratribus suis de Roswarowo tali sub rota:

Taco mý pomoz bog +
Jʃzem byl
nyemoczen prawa nyemocza
odboga ʃloʃzona tedý kedym
mal rok zawity Sznarzeczo
nými Benakem hys [p] bracza yego oty rzeczý ktorz
es ʃza nawirzchu popyʃchani