Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1282
Testes — Item nobilis Stephanus Quileczky ducit testes erga nobilem Derslaum de Orzeschcowo: primus Stanislaus Colenský, secundus Bodzatha Lutomsky, tercius Petrus de Vituchowo, quartus Johannes de Prziborowo, quintus Tworzian de Turowo, sextus Jacobus de Dlusko — Rota etc.:

Taco gym pomoz bog ... Jaco to
ʃwacza Jʃze Sczepan Quileczky gacz
prog yʃtawidla vidzerʃal mymo
trzy lata dobrowolnye nyʃz go lyʃt
pozewny zaʃchedl ateʃz gych vi
ʃchey nyepodnoʃzyl ...