Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1281
Quileczký testes — Item nobilis Thomas Quileczky ducit testes erga nobilem Derslaum de Orzeschcowo: primus Martinus Cunratowsky, secundus Nikel de Gorzen, tercius Petrus de Krzesthcowice, quartus Johannes Sczepsky, quintus Bodzatha de Nyewers, sextus Vincencius de Tarnowo — Rota:

Taco gym pomoz bog ... Jaco to
ʃwacza Jʃze pan Thoma quilwczky
gacz prog yʃtawidla vidzerʃzal
mymo trzy lata dobrowolnye nyʃz
go lyʃt pozewny zaʃchedl ateʃz
gych viʃchey nyepodnoʃzyl