Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1279
Henricus iurabit — Item decrevimus, quod nobilis Henricus de Antiqua Gorziczko debet iurare peremptorie super proximos terminos particulares erga nobilem Stephanum de Bukowyecz pro kmethone Nicolao Hert — Rota:

Taco Jemu pomoʃz bog Jʃwaty
+, Jaco Nikyel o ʃʃzadzyl ʃwoy
Slad wbucowczu Scepanowy
konopcze y Schepangy proʃzno pu
ʃczyl wʃzyego domnye czągnacz ...