Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1278
Item tercia rota erga eundem kmethonem; similiter iurare debet:

taco Jemu pomo
ʃzy bog Jʃwantha Ewangelia Jacom
wten czaʃ kegdimÿ Micolaý Skerka
rok odkladal tedim bÿl [.] ta Stara Nye
moczą nemoczen aʃtey Jem nemoczy
nyewʃtayal