Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1277
Rota:

Taco Jemu pomoʃz bog yʃwanta
ewangelia Jacom byl wtenczaʃz
kyegdym myal panycza ʃluchacz
tegdym byl prawa Nyemocza
Nyemoczen odboga ʃzloʃzona