Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1427 Pisarz: 43 Numer roty: 1274
Erasmus iurare debet — Item pendet terminus peremptorius iuramenti inter nobilem Dobrogostium de Schymancowo et Erasmum de Naramowice, qui debet iurare rota sub tali:

Taco my pomoʃzy bog + ... Jacom
czom raczyl zachwalantha lubycz
ʃcgego Jʃzye myal zekʃzang vypyʃzacz
trzy grzywny vyn czʃzo byl oʃtal do
brogoʃt Symancowʃky paney Staroʃczy
ney ty gyeʃt Chwalantha zekʃzang
wypyʃal a dobrogoʃt Symancowʃky
gych nyezaplaczyl panyey Staroʃczy
ney