Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1427 Pisarz: 43 Numer roty: 1273
Orzeschcowsky testes — Item nobilis Derslaus de Orzeschcowo ducit testes erga nobilem Mathiam de Brodnycza: primus Stanislaus Slap de Palandze, qui sedet loco pallatini, secundus Jacobus de Sepno, tercius Pelea de Grzibno, qui de isto scit, quartus Nikel de Wythcowice, quintus Stanislaus de Camenewice, sextus Miroslaus Nowowyesky — Rota:

Taco nąm pomoʃz bog ... Jaco tho
wyemi Jʃze dzerʃzek konya gynnyego
nyewʃzal gedno ten kon czʃzobyl Tar
nowʃkey a oten go kon prawem nyeʃz
aʃzwal kegdy byl Burkrabya y geʃcze
poyego Spuʃczenu Burkrabʃtwa Sz
eʃcz nyedzel ... yaco (to) ʃwacza ...