Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1427 Pisarz: 43 Numer roty: 1271
Kmetho — Item Johannes kmetho de Sczuczyno super proximos terminos particulares peremptorie adducere debet nobilem Sczedrzikonem de Sczedrzicowice, qui sedens in iudicio recognoscere debet et recipere super animam et conscienciam suam:

Byerza to kuʃwey duʃchy ykuʃwemu ʃza
mpnyenu Jʃzem gyeʃdzil ʃkemthowiczem
dokxadza dzecanowey wʃy dokuczcowa
zadayacz prawa aby muʃza prawo ʃtalo
atam muʃza neʃtąlo