Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1427 Pisarz: 43 Numer roty: 1270
Scrobyeschewsky testes — Item nobilis Sigismundus ducit testes erga nobilem Mathiam Rogalinsky: primus Drogoslaus Przilewsky, secundus Jacussius de ibidem, tercius Albertus Borcowsky, quartus Miroslaus Psarsky, quintus Andreas Brodniczsky, sextus Janussius Scholdrsky — Rota:

Jaco to ʃwacza Jʃze Crayna wno
ʃla dwadzeʃcza grziwen ygedna
ʃzyrokych groʃchy wdom domaczka
Rogalinʃkyego ʃdomu Szygmunto
wego