Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1427 Pisarz: 43 Numer roty: 1266
Ludomsky iurabit — Item nobilis Dobrogostius Ludomsky iurabit peremptorie in proximis terminis particularibus erga generosam Margaretham uxorem Zunsky tali sub rota:

Taco my pomoz bog ... Jacom
to czom trzymal Jey oczczyʃna
vnayme yneprzyalem zytem
anym teʃz zitem ʃpuʃczycz mal
anymgey zita ʃlakami wzal
taco yaco dwadzeʃcza grziwen