Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1427 Pisarz: 43 Numer roty: 1264
Czampynsky testes — Item honorabilis vir dominus Thomas plebanus de Czampyno ducit testes erga generosam Szechman de Prziborowo: primus Wincencius de Othorowo, secundus Benak de Bithin prout arbitri, wlgariter &Jednacze&, tercius Laurencius de Coslowo et isto non wlt perdere, quia habet sororem suam patruelem, quartus Bernardus de Kargowa, quintus Martinus Chobeniczsky, sextus Nicolaus Zaparczinsky olim Micuschewsky — Rota:

... Taco
nam pomoz bog ... Jacoʃmy na
tym schedzeli ygednaliʃzmy zawya
no hyzabidlo yowʃchitky rzeczy
dwadzeʃcza grziwen groʃchy praʃch
kych paney Szechne ... Jaco to
ʃwacza

Item duo arbitri sic iurabunt: