Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1427 Pisarz: 43 Numer roty: 1261
Item duo de extraneo:

Jaco Olbracht yeʃt rodu
ykrwe Slachetney zawolana po oczczu
przoʃzny a pomaczerzy bogorigey