Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1427 Pisarz: 43 Numer roty: 1260
Item duo post matrem similiter iurabunt:

Jʃze
geʃt naʃzego rodu ynaʃzey krwe po
maczerzy zawolana Bogorigey