Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1427 Pisarz: 43 Numer roty: 1259
Olbracht testes — Item prout strenuus dominus Dobrogostius de Bylsko turpi infamia contradixit alias &naganyl& Olbrachto de Gorzen ita, quod non esset de nobili genere procreatus, domini iudicio presidentes adiudicaverunt, quod infra octodecim septimanas debet se expurgare per duos fratres seniores de &Przoszna& post patrem, duos similiter seniores post matrem de &Bogoria& et duos de extraneo clenodio. Primi duo sic iurabunt:

Taco gim pomoz bog
... Jaco Olbracht gorzenʃky geʃt naʃz
prawy brath pooczczu naʃzey prawey
krwe yrodu zawolana przoʃzna