Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1427 Pisarz: 43 Numer roty: 1257
Ceraczský rota — Item nobilis Martinus de Nowa Czeracz cum quinque fratribus de Antiqua Ceracz hereditate per duas septimanas debent iurare quilibet seorsum iurando, videlicet Martinus cum fratribus Derslao, Nicolao, Alberto, Sandiwogio et Johanne, qui equitantes iurare debent tali sub rota:

Tako
nam pomoz bog ... Jako kądy gedzem
tądy gedzem prawa ʃtara granycza
Jʃtarimi copczy medzy ʃtarim Ceradzem
y Szyrpowem pana potra ʃkorzina
dzedzyna ytu gdze ʃtogými tu ma bycz
wagelny copecz ytu gy czynimi napra
wo albo nalewo czeraczʃke albo Syrpo
wʃke. ...