Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1427 Pisarz: 43 Numer roty: 1250
Iurabunt — Item Nikel cum Floriano fratre suo iurabunt erga dominam Katherinam de Keblowo cum testibus sub rota tali etc. — Rota:

Taco nąm ... Jakom kupil Turowo
dzedzyna vmaczka brodʃkego za
poltrzecza ʃtą grziwen ʃpelna groʃchy
praʃkich ... Jaco tø ʃwącza