Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1427 Pisarz: 43 Numer roty: 1249
Pyanczka — Item nobilis Maczek Pyanczka de Roschkowo ducit testes erga Petrum Mzurowsky terrigenam in partibus Rusye, qui ipsius nobilitate turpi infamia contradixit alias &naganyl&, duos post patrem de clenodio Baranow et proclamacionis Junosch, duos post matrem de clenodio &Zolawy& in quo portant lilium et proclamacionis &Zolawy&, et duos extraneos de clenodio &Nowyna& proclamacionis in quo clenodio portant &Zawascha& et crucem, qui sic iurabunt etc. — Rota:

Taco nąm pomoz bog ... ... Jaco Maczek pyanczka Sro
ʃchcowa yeʃd brad nąʃch yʃlach
ethney krwe pooczczu clenotu
baranow a zawolana Junoʃch
... Jako to ʃwacza