Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1427 Pisarz: 43 Numer roty: 1247
Ozeb rota:

Taco gim pomoz bog ... Jaco to
ʃwacza ... Jaco Jandrzey Jaroʃche
wicz ʃchyn Jacuʃʃchew byl ʃtry
nego brata rodzonego Ozepowy
Szmarkowicz yiego dzeczem ten
gyʃty Jadrzey Jacuʃchew ʃyn
ʃzoʃtrzy czoczaney rodzoney ʃzchyn
yieʃd blyʃcoʃcza blyʃchy ktym
penadzym czø ʃząne rączil Jacus
[ʃzapyath]ka zapitka Itý penądze
trzynacze grzywen groʃʃchy praʃky
wyʃly Szoczyʃny gych Jacuʃche
wey