Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1427 Pisarz: 43 Numer roty: 1246


Taco gim ... Jaco Jandrzey Ja
roʃchewicz ʃchin Jacuʃʃew byl
ʃtrynego brata rodzonego ʃchin
Ozepowy Szmarkowicz y iego
dzeczem ten gyʃty Jandrzey Ja
cuʃchew ʃzyn [brad] (ʃzoʃtrzi) czoczaney
rodzoney ʃchyn yieʃd blyʃkoʃcza
blyʃchi ktym penądzy czo ʃza
ne raczyl Jacus [zapyantl] Za
pythka yty penądze trzynacze
grzywen groʃchy praʃkych
wyʃly zoczyʃny gich ... to
Jacuʃchewey


BRAK łaciny