Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1427 Pisarz: 43 Numer roty: 1242
Zadorsky ducit testes — Item nobilis Nicolaus de Zadory ducit testes erga nobilem Mathiam de Maiori Rogalino: primus Laurencius de Scoraczewo, secundus Szelaszko de Nelygowo, tercius Nikel de Scoraczewo, quartus Opacz de Kokorzyno, quintus Jaschek de Grabyonowo, sextus Jacobus de Szoldri etc. — Rota:

Jaco to ʃwacza ... yako ty penądze cztirzý
grzywný groʃchewe czo ye maczek mą
rogalinʃky ty zą poʃzaʃnę ...