Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1426 Pisarz: 43 Numer roty: 1239
Tuczampsky testes — Item nobilis Virzbantha olim Tuczampsky ducit testes erga strennuum dominum Mroczkonem de Lopuchowo: primus Johannes Camensky, secundus Johannes Policzsky, qui circa hoc fuerunt, tercius Swaschek de Krzesthcowicze, quartus Masch de Vithcowice, quintus Vincencius de Lipnicza, sextus Zaraba de Lubosyna etc. — Rota:

Taco gym pomoz ... Jaco przitem
byli ... kyedi pan Mroczel
dal ʃbroya virzbancze ale nepoʃyczil tako dobra yaco Trzidzeyʃczý
grziven ... Jaco
to ʃwacza