Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1426 Pisarz: 43 Numer roty: 1237
Rosbithsky — Item sic iurabit erga Zachariam de Comorowo etc. —

Jacom mu [neby<...>] neʃlu
bil zachariaʃzewi namalich lanʃczech wi
prauicz oth plebana dwadzeʃcza czwerczey
owʃza nakoʃdy rok