Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1426 Pisarz: 43 Numer roty: 1235
Gorzewska iurabit — Item generosa domina conthoralis nobilis Janussii de Gorzewo peremptorie iurabit ad proximos terminos particulares Posnanie erga nobilem Dobrogostium de Ludome sub hac rota — Rota:

Taco my pomoz ... yaco czom wʃala [dwo
gye] kony trogye ʃbronamy naroly nago
rzewo tomgye wʃalą naprawey roly mey
atam rola vytrzymala mymotrzilata