Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1426 Pisarz: 43 Numer roty: 1234
Mirosek iurabit — Item honorabilis dominus Miroslaus canonicus Posnaniensis peremptorie iurabit ad proximos terminos particulares Posnanie erga prudentem Swantoslaum scultetum et kmethonem de Przebandowo sub tali rota super sacrum Ewangelium — Rota:

Taco my pomoz bog ... yaco moy Czlo
wek [Sto] Stroyanowo zayal ʃcoth nąla
cze kmuotowicem y ʃoltiʃewy ʃprebando
wa wʃzapowadzoney lacze dwoyenacze