Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1426 Pisarz: 43 Numer roty: 1230
Alii testes — Primus Nicolaus de Lipnycza, secundus Vincencius de Lipnycza, tercius Przeczslaus Luthomisky, quartus Janussius /...//dzinsky, quintus Petrassius Crzesthcowsky, sextus Petrus de Vithcouicze — Rota eorundem testium: —

Taco my pomoz bog ... yako nyebila tą czeladcz
Jarognewʃkego Jąna czʃo nan pyotr onye zalo
wal oʃtø grziven tey czeladzy Jan przethtim rok
othpuʃczene dąl nyʃʃchą to pobranye ʃtalą any
ʃgrodu ʃdragyma ʃyeli any zaʃzą wyąchali
any tego Jąn vʃythku mą any potem vczin
ku vyaną bily

TU ROTA
— Tercii testes — Primus Nicolaus de Kycowo, secundus Paulus de Lypnycza, tercius Mirosz Verzeysky, quartus Dobeslaus de Corziczsko, quintus Mathias de Wirzcha/cze//wo, sextus Swanthoslaus Krzesthcowsky — Rota eorundem; caret pagina: