Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 4 Numer roty: 123
Item testes Vochechonis de Jastrowo, contra Stasconem Rudniczski: primus Petrus Masczicz, Swasszel Nedolank, Claueck de Jastrowo, Nicolaus Radcouicz. Nicolaus tabernator de Jastrowo, Voczech de Jastrouicz:

Jaco voczech ne fʃtal od Staʃzca
fʃtanø iʃz (gin) ginimi ʃzønʃadi