Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1426 Pisarz: 43 Numer roty: 1229
Jarognewsky testes in iudicio Gneznensi pronuncciati etc. — Item nobilis Johannes Jarognewsky contra providum Petrum Szobyepan civem de Costen: primus Johannes Luthomisky, secundus Czema de Byeleyewo, tercius Johannes de Virzchocewo, quartus Mansz de Vithcowicze, quintus Petrus de Vithcouice, sextus Sandiuogius de Withcowice etc.:

Taco my pomoz bog ... yaco nyebila to czelądz
Jarognewʃkego Jąna czʃo nan pyotr onye ʃza
lowal adalim przethtim rok otpuʃczenye nyʃz
ʃye tho pobranye ʃtalo anyʃzø ʃgrodu ʃdrayma
zgely any zaʃza wyachali any tego Jan vʃzith
ku mą any potem vczinku vyana byli