Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1426 Pisarz: 43 Numer roty: 1225
Iurabit Granowsky Nico/laus// — Idem sic iurabit erga Folker civem Poznaniensem etc.:

yaco Micolay Granowʃky
neząmowilʃza anyza Szobyazal
zaplaczicz ʃzedmý grziwen groʃʃy
praʃkych Folkrowy meʃcziczu poz
nanʃkemu dlugu occza ʃwego ...