Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1426 Pisarz: 43 Numer roty: 1223
Oczosma iurabit — Item Oczosma procurator domini episcopi de Slup iurabit ad proximos terminos particulares Poznanie celebrandos erga Paulum de Szapowice:

Taco
gemu pomoz bog ... Jaco czoʃm yąl
pawla tąm eʃzm go newodzyl nąginną
dzedzyna gedno tam naʃlupi atom
gy yąl tego dla yʃze tam ribi lowil
naʃlupi anagynna dzedzina newodz
ylemgo ...