Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: P Rok: 1426 Pisarz: 43 Numer roty: 1221
Sczedrzyk testes — Item Sczedrzyk de Sczedrzikouicze ducit testes erga Paulum de Ostrow: primus Stanislaus de Gowarzewo, secundus Fraczek Pyenkowsky, tercius Schyrnan Wislawsky, quartus Berwold de Wislawicze, quintus Albertus filius Czaslaow de Grabowecz, sextus Albertus de Grabowecz filius Virzbanthe etc. — — — Rota:

Taco gym pomoz bog ... Jaco tø ʃwą
cza yaco, Sczedrzik Sczedrzykowicz new
ʃząl pląthnego ʃlądą pąwlowy Szo
ʃtrową yneprzedąlgo ząoʃm grziven
alegy wʃdąl tęngyʃty pawel przedlą
wnyky