Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1426 Pisarz: 43 Numer roty: 1220
Molendinator — Item circumspectus Jacobus molendinator de Molendino Regali ducit testes erga Pyotrkonem de Choynicza: primus Sandiuogius Zathcowsky, qui circa factum fuit, secundus Nicolaus Sdzychowsky, tercius Albertus Sdrzychowsky, quartus Michael de Skrzathus, quintus Przeczslaus de Skrzathus, sextus Johannes olim Wislawsky etc. — Rota:

Taco mý pomoz bog ... yacom przitem
býl, kedy pan pyotrek Choyniczʃki
vkaʃąl Jacubowy Mlynarzewy poznan
ʃkemu [vkaʃal] (rabicz) rzekacz oto thobe tam za
droga koczeʃchewʃka tam raby agyndze
nycz ...