Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 4 Numer roty: 122
Item Thomislaua cum filio de Trczelino ducit testes contra advocatum de Bug: Nicolaus Grabouecz, Jan Golunszki, Jantoni de Glamboke, Przibislaf de Wogeczewo, Adam de Gowarszewo, Dobeslaf Vitakofski:

Jaco (to) ʃwadʃzø iʃz micolaÿ vmovil iʃz
Thomiʃlaawowø dacz. pincz grziwin
na ʃwanti marcin atich nedal