Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1426 Pisarz: 43 Numer roty: 1217
Item duo extranei:

Jaco
to ʃzwączą yʃch Miroʃzek Jaʃthculka yeʃth
Clenotu zawaʃchy y rogaczyný zawolą
ną Odrowaʃch pooczczu ... pomaczerzy[m]
dwu kzaʃchyczu ycrzaʃchą zawolana O
ʃtoya yieʃth gych werney krwe Slayeth
ney pooczczu ypomaczerzy