Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1426 Pisarz: 43 Numer roty: 1216
Jasthculka testes — Item nobilis Miroslaus Jasthculka ducit testes erga nobilem Paulum de {Przibronowo} Crosynsky: primus Adem do Othorowo, secundus Johannes frater suus de ibidem, isti duo post patrem &Zawascha& y &Rogaczyna& clenodii, proclamacio Odrowasch, secundi duo, videlicet Jacussius Bythcowsky et Andreas de ibidem post matrem clenodii due lune et crux, proclamacio &Ostoya&, item duo extranei Jacussius Poman de Lubom cum Jarando fratre germano, quorum proclamacio &Pomąnewę& etc. — Rota:

Taco gim pomoz ... Jaco Myro
ʃek Jaʃthculka yeʃth nąʃch bradth prawy
krwę przyrodzony ʃtryny Clenotu
zawaʃʃchy yrogaczyny Szawoląna
odrowaʃch ... Jacoyeʃth naʃchego Clenotu pomaczerzy
J bradth (nąʃch) werny dwu [crzyʃchu]
kzaʃyczu (y) (Crzÿʃchą) ząwoląną Oʃtoyą